ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 194513
วัดท่าสำเภาเหนือ
Proposed by. พัทลุง Date 10 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 83
Description

วัดท่าสำเภาเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๗๕ บ้านหนองหมอ หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๕๖ ไร่ อาณาเขตทิศเหนือยาว ๗ เส้น ทิศใต้ยาว ๗ เส้น ทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ทิศตะวันตกยาว ๘ เส้น มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลงเนื้อที่ ๒๕๒ ไร่

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ควนสูง อาคารเสนาสนะต่างๆมีอุโบสถกว้าง ๗ เมตรยาว ๑๕ เมตร พ.ศ. ๒๕๒๖ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตรยาว ๑๙ เมตร สร้างพ.ศ ๒๔๗๐ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น และอาคารไม้ และศาลาพักร้อนกลางบริเวณวัด สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถพระเพลากว้าง ๒ เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น พระศรีอาริยเมตตรัยสัมฤทธิ์ประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ถือดอกบัวพระเพลากว้าง ๕๕ เซนติเมตร พระบรมรูปพระเจ้าอุทุมพรสัมฤทธิ์ สูง ๑.๖๐ เมตรและพระบรมรูปพระเจ้าเอกทัศน์สัมฤทธิ์สูอง ๒.๑๐ เมตร ทรงเครื่องราชกกุธภัณฑ์ครบถ้วน

วัดท่าสำเภาเหนือ เดิมมีชื่อว่า“วัดหนองหมอ” หรือ “วัดหนองปลาหมอ” ตามที่เล่าสืบกันมาว่า เมื่อคราวกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกเผาเสียหายพระเจ้าตากสินได้เก็บโลหะธาตุที่ถูกเผา นำมาหลอม พระบรมรูปพระเจ้าแผ่นดินหรือเจ้าฟ้ารวม ๗ พระองค์ มีพระเจ้าเอกทัศน์ พระเจ้าอุทุมพรเป็นต้น และอัญเชิญลงเรือสำเภาตั้งจิตอธิษฐานล่องลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัดหนองปลาหมอ ชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ แล้วจึงเปลี่ยนนามใหม่เป็น “วัดสำเภา” ต่อมาเรียก “วัดสำเภาเหนือ”

วัดท่าสำเภาเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๐๙๙ ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อประมาณ พศ. ๒๑๐๓

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระมหาวิจิตร ฐานปุณฺโณ

ศาสนวัตถุ

๑. เหรียญพระสองพี่น้อง

๒. รูปเหมือนหลวงพ่อแต้ม (พระครูสถิตสารคุณ)

Category
Religious place
Location
วัดท่าสำเภาเหนือ
No. ๗๕ Moo ๗ บ้านหนองหมอ
Tambon ชัยบุรี Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๗๘๕).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวประภัสรา เกตุชู Email prapatsara9363@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
Road ราเมศวร์
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๘ Fax. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่