ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 36' 9.0076"
7.6025021
Longitude : E 100° 4' 54.1988"
100.0817219
No. : 194595
วัดโพธิ์ตํานาน
Proposed by. พัทลุง Date 13 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 100
Description

วัดโพธิ์ตํานาน ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ บ้านตํานาน หมู่ที่ ๕ ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๐.๔๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๒๖๗๗๔ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๓ เส้น ๑๖ วา ทิศใต้ยาว ๓ เส้น ๑๖ วา ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ๑๕ วา ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น ๖ วา มีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มริมลําคลอง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร กําลังก่อสร้าง โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาผนังก่ออิฐถือปูน หอสวดมนต์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๐๕ โครงสร้างไม้ กุฎิสงฆ์จํานวน ๒ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สําหรับปูชนียวัตถุมีพระประธาน ๓ องค์ พระเพลากว้าง ๓๐ นิ้ว ๑ องค์ ๒๕ นิ้ว ๒ องค์ ปางมารวิชัย นอกจากนี้ ยังมี พระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัยและปางสมาธิ พระแก้วมรกตจําลอง, พระพุทธรูปไม้ ประทับยืนปางอุ้มบาตร, พระพุทธรูปโลหะปางห้ามญาติ ปางอุ้มบาตร, พระพุทธรูปทรงเครื่อง ปางห้ามญาติ, และมีโบราณวัตถุ เช่น ตุ่มน้ำดินเผา ขันสิบสองนักษัตร และพานบายศรี

วัดโพธิ์ตำนาน อยู่ริมคลองมีต้นโพธิ์เป็น สัญลักษณ์ ประกอบกับหมู่บ้านนี้ชื่อบ้านตํานาน จึงได้นามว่า “วัดโพธิ์ตํานาน"

วัดโพธิ์ตํานาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระครูวิบูลธรรมเสวี

ศาสนวัตถุ

๑. รูปเหมือนหลวงพ่อแสง สุวณฺโณ

๒. รูปเหมือนหลวงพ่อเพชร วชิรวงฺโส

๓รูปเหมือน. หลวงพ่อจันทร์ จันฺทรงฺสี

Category
Religious place
Location
วัดโพธิ์ตํานาน
No. ๔๘ Moo ๕ บ้านตำนาน
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๘๐๖).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวประภัสรา เกตุชู Email prapatsara9363@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
Road ราเมศวร์
Tambon คูหาสวรรค์ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๘ Fax. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่