ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 37' 15.7465"
7.6210407
Longitude : E 100° 8' 40.2911"
100.1445253
No. : 194602
วัดยางงาม
Proposed by. พัทลุง Date 14 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 64
Description

วัดยางงาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๒ บ้านยางงาม หมู่ที่ ๙ ตําบลลําปำ อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๖๗๙ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๑๑๐ เมตร ทิศใต้ยาว ๑๑๖ เมตร ทิศตะวันออกยาว ๑๕๒ เมตร ทิศตะวันตกยาว ๑๑๘ เมตร

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม ใกล้ลําคลอง อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๑๒ กุฎิสงฆ์ จํานวน ๔ หลัง

วัดยางงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๒

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระใบฎีกายศ ยโสธโร

กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมเกี่ยวกับเรือ และ ชักพระน้ำ ชักพระบก

ศาสนวัตถุ

๑. รูปเหมือนตาหลวงลาภ ตาณธมฺโม

๒. รูปปั้นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

Category
Religious place
Location
วัดยางงาม
No. ๔๖
Tambon ลำปำ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๘๑๕).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวประภัสรา เกตุชู Email prapatsara9363@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
Road ราเมศวร์
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๘ Fax. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่