ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 36' 1.2694"
7.6003526
Longitude : E 100° 4' 14.4088"
100.0706691
No. : 194616
วัดสมสมัย
Proposed by. พัทลุง Date 14 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 1741
Description

วัดสมสมัย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ บ้านโคกนำรอบ หมู่ที่ ๔ ตําบลตํานาน อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบรูปขวานมีด้าม อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๒ โครงสร้างไม้ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร โครงสร้างไม้ กุฏิสงฆ์จํานวน ๑๐ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ นอกจากนี้ยังมีศาลาโรงธรรม

วัดสมสมัย เดิมเป็นวัดร้างสร้างมานานเท่าใดไม่ทราบ ก่อนจะกลายเป็นวัดร้าง มี เจ้าอาวาสปกครองวัดคือ พระอธิการขวัญ พระอธิการเพชรแก้ว พ.ศ. ๒๔๕๓ กลายเป็นวัดร้าง ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาชาวบ้านได้ทําการบูรณะพัฒนาขึ้นใหม่ มีพระสงฆ์อยู่จําพรรษามีฐานะเป็น วัดอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่”

วัดสมสมัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระใบฎีกาสมโชค สิริมงฺคโล

ศาสนวัตถุ

หลวงพ่อพระหนัก

Category
Religious place
Location
วัดสมสมัย
No. ๔๙ Moo ๕ บ้านโคกน้ำรอบ
Tambon ตำนาน Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๘๓๓).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวประภัสรา เกตุชู Email prapatsara9363@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง
Road ราเมศวร์
Tambon คูหาสวรรค์ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๘ Fax. ๐๗๔-๖๑๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่