ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 30' 49.68"
7.513800
Longitude : E 100° 10' 29.0064"
100.174724
No. : 194623
วัดสะทัง
Proposed by. พัทลุง Date 14 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 99
Description

วัดสะทัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ บ้านสะทัง หมู่ที่ ๑๒ ตําบลหานโพธิ์ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๖๘ ตารางวา น.ส. ๓ เลขที่ ๕๗ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ทิศใต้ยาว ๔ เส้น ติดต่อกับถนนหลวง ทิศตะวันออกยาว ๒ เส้น ๕ วา ทิศตะวันตกยาว ๓ เส้น มีที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ น.ส. ๓ เลขที่ ๖๙,๘๔

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูงใกล้ทะเลสาบ ท่ามกลางหมู่บ้านราษฎร อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒.๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๔๙๕ โครงสร้างไม้ เป็นอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่า สร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๒ โครงสร้างเสาคอนกรีต เครื่องบนเป็นไม้เนื้อแข็ง กุฎิสงฆ์จํานวน ๔ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้ สําหรับปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๖๙ นิ้ว และพระสาวกสร้างด้วยปูนซีเมนต์ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว พระพุทธรูปศิลาแลง ๓ องค์และรูป เหมือนของพระใบฎีการวง สร้างด้วยทองแดง

วัดสะทัง ชาวบ้านมักเรียกสั้น ๆ ว่า“วัดทัง” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๑ ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง ต่อมาได้รับการบูรณะให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ มีเสนาสนะที่พํานัก อยู่อาศัยของพระสงฆ์ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๕ มีพระใบฎีการ่วง ภทฺทโร ได้รับนิมนต์มาอยู่ พัฒนาวัดสืบมาและได้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นในที่ดินวัดนี้ด้วย

วัดสะทัง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ผูกพัทธสีมาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระอธิการสุวิทย์ ธมฺมวิชฺโช

ศาสนวัตถุ

รูปเหมือนหลวงพ่อร่วง ภทฺธโร (อดีตเจ้าอาวาส)

กิจกรรมประจำปี

-การสรงน้ำพระ กำหนดจัดเดือนพฤษภาคมของทุกปี

ศาสนสถาน

อุโบสถสมัยอยุธยา

Category
Religious place
Location
วัดสะทัง
No. ๑๔๑ Moo ๑๒ บ้านสะทังชายทะเล
Tambon หานโพธิ์ Amphoe Khao Chaison Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๘๓๗).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวธิดา ส่งไข่
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง Email culture-phatthalung@hotmail.com
Road ราเมศวร์
Tambon คูหาสวรรค์ Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ Fax. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่