ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 27' 33.066"
7.459185
Longitude : E 100° 12' 25.2864"
100.207024
No. : 194786
วัดนาปะขอ
Proposed by. พัทลุง Date 15 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
3 95
Description

วัดนาปะขอ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๗ บ้านนาปะขอ ถนนปากพล – เขาชัยสน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๔๗ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ ยาว ๑๐ เส้น ทิศใต้ยาว ๑๐ เส้น ติดต่อกับถนนปากพล - เขาชัยสน ทิศตะวันออกยาว ๔ เส้น ติดต่อกับป่าช้า ทิศตะวันตกยาว ๔ เส้น ๑๐ วา พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม

วัดนาปะขอ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๙ ต่อมาได้กลายสภาพเป็นวัดร้างประมาณ ๑๐๐ ปี จนเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๕ มีสัปบุรุษชื่อล่อง ได้มาตั้งถิ่นฐานและพัฒนาปรับปรุงบริเวณวัด ชาวบ้านเห็นดีด้วย จึงได้ร่วมดำเนินการและนิมนต์พระอธิการเขียว มาอยู่ปกครองวัดเป็นรูปแรก ท่านได้พัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านการศึกษาระยะแรกท่าได้สอนหนังสือในวัด ต่อมาได้เปิดโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ ในสมัยของพระอธิการเล็ก ปุญฺญสโร เป็นเจ้าอาวาส

วัดนาปะขอ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระอธิการมนัส ชินวํโส

ศาสนวัตถุ

๑. อุโบสถ

๒. พิพิธภัณฑ์นายพร้อม บุฤทธิ์ (หนังพร้อม ตะลุงสากล) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง

ปี ๒๕๔๖

ผลงาน/เกียรติบัตร

๑. หมู่บ้านรักษาศีล ๕

๒. วัดพัฒนาตัวอย่าง

Category
Religious place
Location
วัดนาปะขอ
No. ๑๒๗ Moo ๔ บ้านนาปะขอ
Tambon นาปะขอ Amphoe Bang Kaeo Province Phatthalung
Details of access
ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๗๕๘).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวจิตตรา จันทรโชติ
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง Email culture-phatthalung@hotmail.com
Road ราเมศวร์
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ Fax. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่