ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 31' 45.264"
7.52924
Longitude : E 100° 7' 58.764"
100.13299
No. : 194803
วัดหานโพธิ์
Proposed by. พัทลุง Date 16 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 28 June 2022
Province : Phatthalung
0 65
Description

วัดหานโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านหานโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๖ ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับคลองหานโพธิ์ ทิศใต้ยาว ๔ เส้น ทิศตะวันออก ยาว ๔ เส้น ทิศตะวันตก ยาว ๔ เส้น

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบสูง ล้อมรอบด้วยบ้านเรือนราษฎรและทุ่งนา อาคารเสนาสนะต่างๆ
มีอุโบสถกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๖ โครงสร้างคอนกรีตตาม แบบ ค. ของกรมการศาสนา ศาลาการเปรียญกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๕๐๖ โครงสร้างคอนกรีตกุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาการครึ่งตึกครึ่งไม้สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ พระเพลากว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๐ นิ้ว พระพุทธรูปประทับยืน ๓ องค์ พระพุทธรูปพระเพลากว้าง ๙ นิ้ว ๔ องค์ ๖ นิ้ว ๘ องค์ และรูปเหมือนของพระอธิการคล้าย ธมฺมทินฺโน

วัดหานโพธิ์ ดำเนินการโดยชาวบ้านร่วมใจกันสร้างวัดนี้ แล้วนิมนต์พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาอยู่จำพรรษา ในระยะแรก ๆ นั้นไม่แน่นอน จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๓๕ ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ พระคล้าย ธมฺมทินฺโน จากวัดควนมะพร้าว มาอยู่จำพรรษาปกครองวัด และท่านได้รับการแต่งตั้งให้ เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๑ จากนั้นจึงมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้จัดสร้างอาคารโรงเรียน ประถมศึกษาให้แก่ทางราชการจำนวน ๓ หลัง ในที่วัดและได้อุปการะโรงเรียนนี้ตลอดมา

วัดหานโพธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ พ ศ. ๒๔๐๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๘

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระวิสุทธิ์ เตชวโร

ศาสนวัตถุ

๑. วิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระอธิการคล้าย ธมฺมทินฺโน (พ่อท่านคล้าย) เกจิอาจารย์

๒. วิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระครูญาณวรวิสุทธิและพระครูเปลี่ยน

๓. วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ (พ่อแก่) ชิ้นสำคัญของวัดหานโพธิ์

Category
Religious place
Location
วัดหานโพธิ์
No. ๑๕๐ Moo ๑๐ บ้านหานโพธิ์
Tambon หานโพธิ์ Amphoe Khao Chaison Province Phatthalung
Details of access
ที่มา : ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม ๓.(๘๕๘).กรุงเทพ.โรงพิมพ์การศาสนา.
Reference นางสาวธิดา ส่งไข่
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง Email culture-phatthalung@hotmail.com
Road ราเมศวร์
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ Fax. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่