ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : - Longitude : -
No. : 194805
วัดหารเทา
Proposed by. พัทลุง Date 16 September 2021
Approved by. พัทลุง Date 26 June 2022
Province : Phatthalung
0 56
Description

วัดหารเทา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๒ บ้านหารเทา หมู่ที่ ๗ ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือยาว ๔ เส้น ติดต่อกับสายน้ำ ทิศใต้ยาว ๕ เส้น ทิศตะวันออกยาว ๓ เส้น ๘ วา ติดต่อกับเขตทางรถไฟ ทิศตะวันตก ยาว ๓ เส้น ๘ วา

พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม อยู่ริมทางรถไฟใกล้สถานีหารเทา อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีอุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๑ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๙ โครงสร้างไม้เนื้อแข็งและคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๕ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้

วัดหารเทา สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ ประชาชนร่วมใจกันสร้างขึ้นแล้วไปนิมนต์ พระพริก จากอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มาอยู่จำพรรษาปกครองวัดเป็นรูปแรก ด้านการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ นอกจากนี้ได้ให้การสนับสนุน และอุปการะแก่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตลอดถึงส่วนราชการต่าง ๆ ที่ขอใช้อาคารและสถานที่ ที่วัดตลอดมา

วัดหารเทา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๕

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ชื่อ พระปลัดอำพร เขมปญฺโญ

ศาสนวัตถุ

๑. รูปปั้นพระครูรังสีโสภณ

๒. วิหารรูปเหมือน

๓. เหรียญวัตถุมงคลพระครูรังสีโสภณ

ผลงาน/เกียรติบัตร

วัดพัฒนาตัวอย่าง

Category
Religious place
Location
วัดหารเทา
No. ๒๐๒ Moo ๗ บ้านหารเทา
Tambon หารเทา Amphoe Pak Phayun Province Phatthalung
Details of access
พิทยา บุษรารัตน์.(๒๕๒๗).ประเพณีและพิธีกรรมจังหวัดพัทลุง
Reference นางสาวจิตตรา จันทรโชติ
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง Email culture-phatthalung@hotmail.com
Road ราเมศวร์
Amphoe Mueang Phatthalung Province Phatthalung ZIP code 93000
Tel. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๘ Fax. ๐ ๗๔๖๑ ๗๙๕๙
Website https://www.m-culture.go.th/phatthalung/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่