ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 42' 25.9541"
12.7072094694689
Longitude : E 101° 10' 58.7556"
101.182987675887
No. : 195328
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๔
Proposed by. ระยอง Date 24 January 2022
Approved by. ระยอง Date 14 November 2023
Province : Rayong
0 574
Description

กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคล และนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

จังหวัดระยอง มีผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้

- ประเภทเด็กหรือเยาวชน ได้แก่ เด็กชายปรมัตถ์ อินทรกำแหง

- ประเภทบุคคล ได้แก่ นายทวีพงศ์ วิทยาคุณ และ นางสุภาภรณ์ ยอดบริบูรณ์

- ประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล ได้แก่ วัดบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย , สภาวัฒนธรรมอำเภอนิคมพัฒนา และ YEC Rayong (กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง) กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Category
Cultural Network
Location
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
No. ศาลากลางจั Road สุขมุวิท
Tambon เนินพระ Amphoe Mueang Rayong Province Rayong
Details of access
Email Rayong1.culture@gmail.com
Organization สนง.วัฒนธรรมจังหวัดระยอง Email Rayong1.culture@gmail.com
Tambon เนินพระ Amphoe Mueang Rayong Province Rayong ZIP code 21000
Tel. 038694154
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่