ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 31' 23.9999"
19.5233333
Longitude : E 100° 18' 6.0001"
100.3016667
No. : 198135
ตลาดวัฒนธรรม ชุมชนไทลื้อเมืองมาง "กาดเมิงมาง"
Proposed by. พะเยา Date 26 October 2023
Approved by. พะเยา Date 30 October 2023
Province : Phayao
0 279
Description

ตลาดวัฒนธรรม ชุมชนไทลื้อเมืองมาง หรือ “กาดเมิงมาง”โดยพระครูสุนทรวุฒิสาร เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมา ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ได้เปิดลานวัดเป็นพื้นที่ให้คนในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมจำหน่ายอาหาร ขนม พืชผักสวนครัว ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เสื้อผ้า ของใช้ต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง เริ่มต้นจัดกิจกรรมในปี พ.ศ.2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดแสนเมืองมา จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

“กาดเมิงมาง” ตลาดวัฒนธรรม ชุมชนไทลื้อเมืองมาง จัดกิจกรรมทุกวันพุธแรกของเดือน ตั้งแต่แวลา 15.00 - 20.00 น. ได้ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม มีรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายอีกทั้งส่งเสริมให้วัดแสนเมืองมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และยังเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนไทลื้ออำเภอเชียงคำอีกด้วย ชุมชนไทลื้อเมืองมางได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดทุกวันพุธแรกของเดือน ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การชมวิหารวัดแสนเมืองมา วิหารที่มีรูปแบบการสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมของไทลื้อผสมผสานกับสถาปัตยกรรมล้านนา ภายในวิหารบนผนังมีรูปวาดประวัติความเป็นมาของชาวไทลื้อ ที่เดินทางอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนาทางตอนใต้ของประเทศจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ที่จัดแสดงวิถีชีวิต ความเป็นมาของชาวไทลื้อเมืองมางในอดีต, เรือนไทลื้อ (เฮินลื้อไตมาง) อาคารไม้ที่จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทลื้อเมืองมางในอดีตและแสดงลักษณะและองค์ประกอบของการสร้างเรือนไทลื้อเมืองมาง เพื่ออนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าไปศึกษา การแสดงวงดนตรีพื้นเมือง วงบ้านมางบันเทิงศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มแม่บ้าน, นักเรียน ซึ่งกิจกรรมที่จัดในบางครั้งมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบูรณาการ ทำให้มีภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

Location
วัดแสนเมืองมา
No. 13 Moo 4
Tambon หย่วน Amphoe Chiang Kham Province Phayao
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
Reference Phayao Phayao Email phayaoculture55@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
Tambon เวียง Amphoe Mueang Phayao Province Phayao ZIP code 56000
Tel. 054485781 Fax. 054485783
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่