ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 26' 21.3295"
16.4392582
Longitude : E 99° 56' 50.1875"
99.9472743
No. : 198152
ไทยโซ่งที่อำเภอไทรงาม
Proposed by. กำแพงเพชร Date 12 December 2023
Approved by. กำแพงเพชร Date 12 December 2023
Province : Kamphaeng Phet
0 283
Description

ไทยโซ่งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอไทรงามนั้น เป็นเชื้อชาติของไทยโซ่งที่มาจากจังหวัดเพชรบุรีทั้งสิ้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการรวมตัวกันของชาวไทยโซ่งที่เพชรบุรีมีจำนวนมากทำให้มีพื้นที่ทำกินไม่เพียงพอดังนั้นไทยโซ่งบางกลุ่มจึงอพยพเพื่อไปหาที่ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินใหม่ในจังหวัดอื่นๆ ไทยโซ่งที่อำเภอไทรงาม ได้เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านสักขี ในปี พ.ศ. ๒๕0๘ โดยวิธีการชักชวนของบรรดาญาติพี่น้อยที่อพยพล่วงหน้ามาก่อนบางส่วนมาจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร บางส่วนมาจากอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และจากอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพซร เมื่อเห็นว่าบริเวณบ้านสักขีมีความอุดมสมบูรณ์จึงชักชวนกันมาจับจองที่ดิน ซึ่งตอนนั้นมีราคาถูกมาก การเดินทางจากเพชรบุรีถึงอำเภอไทรงามบางกลุ่มต้องเดินเท้าซึ่งลำบากมากต้องใช้ความอดทน ต้องหาอาหารกินมาตลอดทาง จนมาถึงไทรงามอันเป็นจุดหมายปลายทาง ลักษณะบ้านเรือนของไทยโซ่งในอดีต จะเป็นบ้านเรือนหลังใหญ่ มีห้องกว้าง ห้องเดียว ใช้เป็นที่นอน ที่ทำครัว และเก็บข้าวของต่างๆ มีระเบียงด้านหน้าไว้รับแขกและนั่งเล่น เรียกว่า "กกชาน" ส่วนระเบียงด้านหลังเรียกว่า "กว้าน" ซึ่งเป็นบริเวณสำหรับทำพิธีเช่นไหว้ผีบรรพบุรุษ โดยจะจัดมุมที่เรียกว่า"กะล่อหอง" ให้เป็นที่อยู่ของผีบรรพบุรุษ แต่บ้านไทยโช่งในปัจจุบันจะเป็นบ้านสมัยใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้ ใต้ถุนสูง แต่ก็ยังมีห้องผีบรรพบุรุษที่เรียกว่า"กะล่อหอง" อยู่เช่นเดิมไทยโซ่งจากบรรดาผู้ที่อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่อำเภอไทรงาม ไทยโซ่งเป็นกลุ่มผู้อพยพอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณบ้านสักขี หมู่ที่ ๒ ซึ่งในปัจจุบันได้แยกหมู่บ้านเป็นบ้านสักชีย์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม ไทยโซ่งเป็นกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมความเชื่อแตกต่างไปจากวิถีชีวิตของกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ ไทยโซ่ง มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น ลาวซ่ง ไทยโซ่งลาวทรง (ซ่ง)ดำ ผู้ไทดำ ไทยดำ และไทยโซ่ง

Location
อำเภอไทรงาม
Tambon หนองไม้กอง Amphoe Sai Ngam Province Kamphaeng Phet
Details of access
Reference พลภัทร อู่ไทย Email t255825582558@gmail.com
Organization สวจ.กำแพงเพชร
Tambon หนองไม้กอง Amphoe Sai Ngam Province Kamphaeng Phet
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่