ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 0' 54.1433"
14.0150398
Longitude : E 99° 31' 18.7345"
99.5218707
No. : 198156
เทศกาลถือศีลกินเจ โรงเจเค่งฮกตั๊ว วัดถาวรวราราม จังหวัดกาญจนบุรี
Proposed by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Approved by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Province : Kanchanaburi
0 237
Description

คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาตามความเชื่อที่ว่าใน ๑ ปี ร่างกายและจิตใจอยู่ในช่วงที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนสรรพสัตว์ต่างๆ โดยไม่ฆ่าและนำเลือดเนื้อของสัตว์ มาเป็นอาหาร โดยเริ่มจากการชำระร่างกายของแต่ละคนให้สะอาดและภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ต้องล้างให้สะอาด ส่วนประกอบในอาหารต้องปราศจากเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผักที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ หอม กระเทียม คื่นฉ่าย ผักชี การเริ่มพิธีในวันแรกจะต้องแต่งกายด้วยชุดสีขาวเข้าโรงเจ เพื่อทำพิธีถือศีลกิเจ กินอาหาร ที่ปราศจากเนื้อสัตว์ทั้ง ๓ มื้อ เป็นเวลา ๙ วัน วันที่ ๙ เป็นวันสุดท้ายของการกินเจ คนที่ถือศีลกินเจจะทำการทิ้งกระจาดเป็นการโปรยทานที่โรงเจ จะมีชาวบ้านและนักเรียนไปรอรับการโปรยทานเป็นจำนวนมาก ทานที่โปรยจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพับด้วยกระดาษใส่ตัวเลขไว้ หากใครได้เลขอะไรก็จะไปขอรับตามหมายเลขนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเหรียญใส่ลูกมะนาวโยนแจก เหตุที่กระทำเช่นนี้สันนิษฐานว่าเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สิ่งของแจกประกอบด้วยข้าวสาร อาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เมื่อถึงเวลาเย็นจะมีขบวนแห่นำกระทงไปลอยน้ำเรียกว่า กระทงเจ เพื่อเป็นการประกาศให้ดวงวิญญาณ 36 จำพวก ได้รับทราบว่าที่โรงเจเค่งฮกตั๊ว วัดญวนได้มีการทำบุญทำทาน ให้ดวงวิญญาณไปรับส่วนบุญส่วนกุศล ภายในขบวนจะมีผู้หญิงกินเจที่เป็นโสดหน้าตาดี และเป็นสาวพรหมจรรย์ แต่งตัวเป็นเจ้าแม่กวนอิม นางฟ้า และเทพต่างๆ ของคนจีน ประชาชนที่กินเจจะเดินตามขบวนเพื่อนำกระทงไปลอย ส่วนกระทงที่นำไปลอยจะมี ลักษณะที่ใหญ่มาก มีการตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม ความหมายของพิธีลอยกระทงคือเพื่อปลดปล่อย ดวงวิญญาณ 36 จำพวก ประกอบด้วย ดวงวิญญาณที่ตายในน้ำมี ๑๒ จำพวก ตายในอากาศมี ๑๒ จำพวก และตายบนบกมีอีก ๑๒ จำพวก อีกนัยหนึ่ง จะมีที่อยู่ของดวงวิญญาณ เรียกว่า คติ ๖ คือ นรกคติ เปรตคติเดียรัจฉานคติ อสุรกายคติ มนุษยคติ และสวรรค์คติ จะเชิญดวงวิญญาณไร้ญาติใน ๔ คติแรกให้มารับส่วนบุญกุศลที่คนมาไหว้อุทิศให้ บุญอันเกิดจากการทิ้งทานให้คนจน และทานสำหรับวิญญาณคือเครื่องเซ่นไหว้ ที่นอกจากจะมีของกินของใช้ดังกล่าวข้างต้น ก็ยังมีกระดาษเงินกระดาษทองอีกมากมาย และให้ลอยกระทง ไปตามสายน้ำและแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งมีชีวิตและสัตว์โลกทั้งปวง

ในเทศกาลถือศีลกินเจของโรงเจเค่งฮกตั๊ว วัดถาวรวราราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทพเจ้า 9 องค์ ตามคติของพระพุทธศาสนาอนัมนิกายฝ่ายมหายาน ได้แก่ พระอาทิตย์ (ไท่เยือง) พระจันทร์ (ไท่อ็อม) พระอังคาร (หมวกดึ๊ก) พระพุธ (หวาดึ๊ก) พระพฤหัสบดี (โถดึ๊ก) พระศุกร์ (ไท่ปัด) พระเสาร์ (ถีดึ๊ก) พระราหู (ราโห้วา) พระเกตุ (เก้โด่) เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งหลังจากประกอบพิธีเป็นที่เรียบร้อย ผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมขบวนแห่เทพเจ้าฮุดโจ้ว เทพเจ้าจีน และขบวนริ้วธงไปตามถนนรอบเมืองกาญจนบุรี
ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีขาวบริสุทธิ์ ร่วมในขบวนแห่ดังกล่าว สำหรับกิจกรรมเทศกาลกินเจ ทางโรงเจเค่งฮกต๊ว จะมีการเปิดโรงทานเจให้ประชาชนทั่วไปได้รับประทานอาหารเจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดช่วงเทศกาลกินเจ เพื่อลดละเลิกการเบียดเบียนสัตว์ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสวดมนต์เพื่อความเป็น สิริมงคลทุกวัน รวมทั้งการถือศีลกินเจ ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วย

Location
โรงเจเค่งฮกตั๊ว
Tambon บ้านเหนือ Amphoe Mueang Kanchanaburi Province Kanchanaburi
Details of access
โรงเจเค่งฮกตั๊ว
Reference นายประพันธ์ ไชยมงคล
Tambon บ้านเหนือ Amphoe Mueang Kanchanaburi Province Kanchanaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่