ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 14° 8' 42.5537"
14.1451538
Longitude : E 99° 45' 1.409"
99.7503914
No. : 198160
คุณปู่น้ำเงิน เบ็ญพาด
Proposed by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Approved by. กาญจนบุรี Date 14 December 2023
Province : Kanchanaburi
0 277
Description

คุณปู่น้ำเงิน เบ็ญพาด

เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2464

เป็นบุตรของ คุณปู่ทวดพันลำ เบ็ญพาด

คุณย่าทวดชื่น เบ็ญพาด (นามสกุลเดิม นพคุณ)

มีพี่น้องจำนวน 7 คน (บุตรชาย 5 คนและบุตรหญิง 2 คน) ปู่น้ำเงินเป็นบุตร คนที่ 4

อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 128 หมู่ที่ 13 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

สมรสกับ คุณย่ากิมเฮี๊ยะ เบ็ญพาด (นามสกุลเดิม แซ่ภู)

มีบุตรธิดา จำนวน 10 คน (บุตรชาย 5 คนและบุตรหญิง 5 คน)

คุณปู่น้ำเงิน เบ็ญพาด ท่านเกิดในหมู่บ้านเบ็ญพาด จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งในสมัยนั้นหมู่บ้านเบ็ญพาดยังเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากรไม่มากในหมู่บ้านยังเป็นเสมือนป่าไม้รก ทึบ โดยทั่วไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอถึงช่วงอายุ 7 ปี คุณปู่น้ำเงิน ได้ไปเรียนหนังสือที่วัด โดยเน้นการศึกษาวิชาภาษาไทย และภาษาขอม จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ได้ออกมาช่วยบิดา-มารดาทำไร่ ทำนา เพราะสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยแบบทุกวันนี้ แรงงานคนจึงถือว่าสำคัญที่สุด จนกระทั่งอายุครบ 20 ปี จึงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ศึกษาเล่าเรียนในพระธรรม/บาลี จนจบนักธรรมชั้นโท นอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์แผนไทย จากคุณปู่ซา ศรีสะอาด, คุณปู่กอง เบ็ญพาด, คุณปู่เหล็ง ค้าเฉย, คุณปู่เขียว อยู่ท่าเรือ โดยการศึกษาในตำราแพทย์ศาสตร์แผนไทยนานถึง 4 ปี

โดยครูอาจารย์ท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าคุณปู่น้ำเงิน ได้เก่งในศาสตร์ที่เรียนมา เลยให้ท่านออกไปรักษาผู้คนในชุมชน ด้วยวิชาแพทย์ศาสตร์แผนไทย จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านยังได้รับการแต่งตั้งจากท่านพันตรีขุนทะยานราญรอน (วัชร วัชรบูล) ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี คนที่ 30 ประทับตราให้เป็นแพทย์ประจำตำบลในสมัยนั้น คุณปู่น้ำเงิน ยังเป็นผู้ที่ชอบทำบุญ สวดมนต์ เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และสืบสาน งานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชน อาทิเช่น ประเพณียกธงสงกรานต์ ประเพณีจุดประทีปตีนกา เพื่อบูชาพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ รวมไปถึงวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา จนถึงทุกวันนี้ โดยถือคติประจำใจที่ว่า ให้มีความ “เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา”

นอกจากนี้คุณปู่น้ำเงิน ยังเป็นบุคคลสำคัญมากของชุมชน คุณปู่น้ำเงินจะจดบันทึกด้วยลายมือ
ของท่านในเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ประวัติของชุมชน ประวัติของโรงเรียน ประวัติของวัดเบ็ญพาด
รวมไปถึงตำนานเกี่ยวกับการจุดประทีปตีนกาเพื่อบูชามารดาของพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์
ซึ่งท่านได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นทวด และเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ท่านเคยสัมผัสมาด้วยตัวของท่านเอง อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ริเริ่มสืบสาน สืบทอดและถ่ายทอดประเพณีการจุดประทีปตีนกา ณ ชุมชนเบ็ญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้ทราบ โดยประเพณีการจุดประทีปตีนกา เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนเบ็ญพาด ท่านจึงเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 5 แผ่นดิน ถิ่นเมืองกาญจน์ ที่มีอายุ 10๒ ปี ในขณะนี้

ปู่น้ำเงินเบ็ญพาดได้เข้ารับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2562 รางวัล “มณีกาญจน์” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 ซึ่งได้มีการกล่าวไว้ในวันรับรางวัลว่า
“ตลอดระยะเวลา ๙๘ ปีที่ผ่านมา ชีวิตได้อุทิศสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทุกลมหายใจด้วยการปฏิบัติตน เป็นชาวพุทธที่ดี เป็นผู้นำสืบทอดประเพณีจุดประทีปตีนกาจากบรรพบุรุษของชุมชน วันนี้ทั้งบ้านวัดโรงเรียน ได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ ให้อยู่คู่กับชุมชนเบญพาดของเรา ผมไม่หวังอะไรมาก ขอเพียงแค่มีลูกหลานสืบทอดต่อไป แค่นี้ก็พอแล้ว”

Location
Tambon พังตรุ Amphoe Phanom Thuan Province Kanchanaburi
Details of access
โรงเรียนวัดเบญพาด
Reference นายธนวันต์ ภักดีวัน
Tambon พังตรุ Amphoe Phanom Thuan Province Kanchanaburi
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่