ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 17' 33.7286"
16.2927024
Longitude : E 99° 21' 58.2739"
99.3661872
No. : 198165
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประจำปีพุทธศักราช 2566 ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ (พระครูวา
Proposed by. กำแพงเพชร Date 18 December 2023
Approved by. กำแพงเพชร Date 18 December 2023
Province : Kamphaeng Phet
0 161
Description

พระครูวาปีวชิรกิจ (อุดม อุตฺตมว์โส) ได้มีผลงานในด้านการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ เช่น

(1) นำข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอาบน้ำฝน เทียนจำนำพรรษา และของใช้สอยของพระสงฆ์ ถวายแก่เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณรและหัวหน้าที่พักสงฆ์ในเขตการปกครองเป็นประจำ

(2) เป็นประธานชุมชนคุณธรรมคณะสงฆ์ตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดทอดผ้าป่าสมทบทุนการศึกษาคณะสงฆ์ตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อเป็นทุนในการส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร

(3) เป็นประธานในการจัดสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล เพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาคารสถานที่และเพื่อให้นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไปได้กราบไหว้สักการะบูชา

Location
วัดรวงผึ้งพัฒนา
Moo 17
Tambon หนองน้ำไหล Amphoe Khlong Lan Province Kamphaeng Phet
Details of access
พระครูวาปีวชิรกิจ
Reference นางสาวรุจิเรข มั่นเมือง
Organization สวจ.กำแพงเพชร
Road กำแพงเพชร - สุโขทัย
Tambon หนองน้ำไหล Amphoe Khlong Lan Province Kamphaeng Phet ZIP code 62180
Tel. 055705089 Fax. 055705090
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่