ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 33' 29.349"
16.5581525
Longitude : E 99° 55' 1.3454"
99.9170404
No. : 198167
นางสาวดวงอนงค์ หลานวงศ์ (บุคคลต้นแบบบ้านเกศกาสร)
Proposed by. กำแพงเพชร Date 20 December 2023
Approved by. กำแพงเพชร Date 20 December 2023
Province : Kamphaeng Phet
0 204
Description

นางสาวดวงอนงค์ หลานวงศ์ อายุ 53 ปี

เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2513

จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาหลายด้านและมีจิตอาสาต่างๆ มากมาย เช่น

1) ด้านการทอผ้า
2) ด้านการประพันธ์บทสรภัญญะ
3) ด้านศิลปการแสดงพื้นเมืองต่างๆ

4) ครูสอนเต้นแอโรบิค

5) การทำบายศรีประเภทต่างๆ

6) อาสาสมัครแกนนำสุขภาพชุมชน

นางสาวดวงอนงค์ หลานวงศ์ ได้ให้ข้อมูลว่า ตนได้อาศัยอยู่กับมารดามาตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งมากดามีอาชีพเลี้ยงไหมและทอผ้า ตนจึงผูกพันและได้รับการซึมซับการทอผ้ารวมถึงกระบวนการต่างๆ มาจากมารดา ประกอบกับเป็นผู้รักสันโดษ ชอบการการสวดมนต์นั่งสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ และชื่นชอบที่การทอผ้า ปัจจุบันเป็นแกนนำในการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านเกศกาสร หมู่ที่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดกำแพงเพชร

Location
บ้านเกศกาสร
No. 165/4 Moo 2 Soi - Road -
Tambon ช่องลม Amphoe Lan Krabue Province Kamphaeng Phet
Details of access
นางสาวดวงอนงค์ หลานวงศ์
Reference ขนิษฐา จิตรณรงค์ Email khanisthajitnarong@gmail.com
Organization สวจ.กำแพงเพชร
No. 165/4 Moo 2 Soi บ้านเกศกาส
Tambon ช่องลม Amphoe Lan Krabue Province Kamphaeng Phet ZIP code 62130
Tel. 0823831945
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่