ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 48' 52.9999"
13.8147222
Longitude : E 102° 4' 18.9998"
102.0719444
No. : 198173
เกร๊ดความรู้ ..กฐินพระราชทาน โดย กลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Proposed by. สระแก้ว Date 3 January 2024
Approved by. สระแก้ว Date 3 January 2024
Province : Sa Kaeo
0 189
Description

กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวงแก่ผู้กราบบังคมทูล ขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวงนอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง 16 วัดดังที่กล่าวมาแล้ว เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบัน วัดหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวายได้และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเป็นส่วนตัวโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยตามกำลังศรัทธาก็ได้ ปัจจุบันกระทรวง ทบวง กรม คณะบุคคลหรือบุคคลใดมีความประสงค์จะรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย ณ วัดหลวงใดก็ติดต่อไปยังกรมการศาสนา สำนักนายยกรัฐมนตรีตามระเบียบ ซึ่งเท่ากับเป็นการจองกฐินไว้ก่อนนั่นเอง

แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอนกฐินพระราชทาน มีดังนี้

1. เมื่อได้รับผ้าพระกฐินพระราชทาน จากกรมการศาสนาแล้ว

2. ให้ติดต่อกับวัดโดยตรง เพื่อแจ้งวันเวลาและจัดเตรียมสถานที่ และสิ่งจำเป็น

3. เมื่อถึงวันกำหนด ให้เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบสากลนิยม คอยส่งผ้าพระกฐินให้ผู้เป็นประธานเข้าสถานที่ประกอบพิธี

4. ประธานรับผ้ากฐิน ผู้ประคองยืนตรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจึงเข้าสู่พระอุโบสถตรงไปวางไว้ที่พานแว่นฟ้า

5. เมื่อวางผ้าพระกฐินแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูชาพระรัตนะไตรแล้วกราบ 3 หน

6. ไปที่พานแว่นฟ้า หยิบผ้าห่มพระประธาน ยกผ้าพระกฐินขึ้นประคอง พนมมือหันไปทางพระประธานว่านะโม 3 จบ ต่อจากนั้นหันหน้าไปทางพระสงฆ์ ว่าด้วยคำถวายพระกฐิน

7. เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีเสร็จ พระสงฆ์ออกไปคล้องผ้า ผู้เป็นประธานและผู้ไปร่วมพิธีถวายพระกฐินแก่องค์ปกครอง

8. เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เป็นประธานกวดน้ำแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกจบ ประธานกราบพระรัตนไตร เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากการถวายผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการกราบบังคบทูลพระกรุณา ขอพระราชทานถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพียงกัน

อำนวยการจัดทำโดย : นางนภสร พระยาลอ วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว

จัดทำโดย : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

ภาพ/เสียง/ตัดต่อ : นายประสิทธิชัย ทรัพย์โสม

ให้เสียงบรรยาย : นายมิ่งแมน ถามั่งมี

https://youtu.be/jCC7_oyymWc?si=oR-CxWQahKfFKgvq

Location
Tambon สระแก้ว Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Details of access
Reference กษิดิส อุดมสุวรรณ์ Email sakaeo.culture70@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Tambon สระแก้ว Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่