ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 13° 47' 43.1614"
13.7953226
Longitude : E 102° 8' 14.9914"
102.1374976
No. : 198177
ท้าวเวสสุวรรณ
Proposed by. สระแก้ว Date 4 January 2024
Approved by. สระแก้ว Date 4 January 2024
Province : Sa Kaeo
0 212
Description

ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดสร้างท้าวจตุโลกบาล ประดิษฐานประจำองค์ปรางทั้ง 4 ทิศ เพื่อเป็นการจัดสร้าง ปรับปรุงหรือบูรณปฏิสังขรณ์ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้วให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของประชาชนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยท้าวเวสสุวรรณ ประจำทิศเหนือ ท้าวธตรฐ ประจำทิศตะวันออก ท้าวิรุฬก ประจำทิศใต้ และท้าววิรูปักษ์ ประจำทิศตะวันตก

กำหนดประดิษฐานที่องค์ปรางทั้ง 4 ทิศ ในวันที่ 12 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเจิมยอดเสาหลักเมืองและดวงเมือง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2539

ท้าวเวสสุวรรณ ประจำทิศเหนือ

มีขนาดความสูง : 168 เซนติเมตร (ไม่รวมฐาน)

ฐาน : สูง 20 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร ละยาว 70 เซนติเมตร

ลักษณะขององค์ท้าวจตุโลกบาล : ท้าวเวสสุวรรณ = ใบหน้ายักษ์

โรงหล่อพระพุทธรูปพิสิฐ 13/2 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองเทพกาญจนา ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หล่อเนื้อโลหะและดำเนินการขัดตกแต่งชิ้นงานทองเหลืองแล้วเสร็จ พร้อมทั้งนำท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 องค์ ประดิษฐานภายในองค์ปรางเล็กทั้ง 4 ทิศ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

Location
ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
Tambon ท่าเกษม Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Details of access
Reference กษิดิส อุดมสุวรรณ์ Email sakaeo.culture70@gmail.com
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว
Tambon ท่าเกษม Amphoe Mueang Sa Kaeo Province Sa Kaeo
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่