ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 7° 53' 18.9114"
7.8885865
Longitude : E 98° 23' 37.5115"
98.3937532
No. : 68657
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต
Proposed by. admin group Date 19 May 2011
Approved by. ภูเก็ต Date 26 October 2023
Province : Phuket
0 439
Description
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต เดิมสันนิษฐานว่าเป็นพื้นที่เรือนของบุตรพระยาวิชิตสงคราม(เจ้าเมืองภูเก็ต) เมื่อยกเลิกระบบเหมาเมืองพื้นที่ตรงนี้ได้ถูกโอนเป็นของทางราชการและกลายเป็นหมู่อาคารที่ว่าการมณฑลภูเก็ต ใช้เป็นเรือนพักของพระอนุรักษ์ (นุด) ข้าหลวงรักษาราชการหัวเมืองฝ่ายตะวันตก ต่อมาปรับเป็นที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขจุดศูนย์รวมการสื่อสารที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต.ปัจจุบันอาคารได้รับการอนุรักษ์และปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต ภายในจัดแสดงสิ่งของด้านงานไปรษณีย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศาสตร์การสื่อสารของภูเก็ต ดวงตราไปรษณียากรในช่วงปีต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไปรษณีย์ไทย นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกและตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ
Category
Museum
Location
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรภูเก็ต
No. - Moo - Soi - Road ภูเก็ต
Tambon ตลาดใหญ่ Amphoe Mueang Phuket Province Phuket
Details of access
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02x1AH19rUSWzMf81W88Z572sEj2jo1ZeKhQfQDJ7PUiCeJNbrH2Cr7G3MdUQHrNWJl&id=10
Tambon ตลาดใหญ่ Amphoe Mueang Phuket Province Phuket ZIP code 83000
Tel. 076 216 951
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่