ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
ละติจูด (รุ้ง) : N 7° 58' 0.5333"
7.9668148
ลองจิจูด (แวง) : E 100° 12' 21.9143"
100.2060873
เลขที่ : 77916
วัดแหลม
เสนอโดย wannapha klatkesa วันที่ 26 พฤษภาคม 2554
อนุมัติโดย mculture วันที่ 30 มีนาคม 2559
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
0 2236
รายละเอียด

วัดแหลม ตั้งขึ้นเมื่อไหร่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่นอน สันนิษฐานว่าต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 2 แต่ได้ขึ้นทะเบียนวัดถูกต้องเมื่อ พ.ศ.2417 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 16 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 14467 มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ฌาปนสถาน โรงครัว เรือนเก็บพัสดุ และ กุฏิเจ้าอาวาส มีพระประธานประจำอุโบสถปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 110 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543 และพระประธานประจำศาลาการเปรียญปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 80 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2467 รูปเหมือนเจ้าอาวาส 2 องค์ พระปางอุ้มบาตร ได้รับพระราชวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2455 ปัจจุบัน มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปัจจุบัน มีพระโกศลเวทย์ เป็นเจ้าอาวาส

คำสำคัญ
วัดแหลม
หมวดหมู่
ศาสนสถาน
สถานที่ตั้ง
วัดแหลม
เลขที่ 38 หมู่ที่/หมู่บ้าน 4/บ้านแหลม ซอย - ถนน -
ตำบล แหลม อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
บุคคลอ้างอิง พระโกศลเวทย์ เจ้าอาวาสวัดแหลม
ชื่อที่ทำงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่ 481 หมู่ที่/หมู่บ้าน - ซอย - ถนน -
ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ 075-310057, 075-3583 โทรสาร 075-347811
เว็บไซต์ http//www. culture-ns.go.th
แสดงความคิดเห็น
โปรด เข้าสู่ระบบ ก่อนทำการแสดงความคิดเห็น

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็น
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่