ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 16° 3' 41"
16.0613889
Longitude : E 99° 51' 38.0002"
99.8605556
No. : 94595
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด
Proposed by. ฐิฏิยา หาญวีรโยธิน Date 9 June 2011
Approved by. กำแพงเพชร Date 23 March 2020
Province : Kamphaeng Phet
0 307
Description

ประวัติและการบริหารจัดการ ราษฎร บ้านหนองเหมือด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว เวลาว่างจะมีการทอผ้าไว้ใช้เมื่อมีเจ้าหน้าที่ของรัฐลงไปสนับสนุนเรื่องการ จัดตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อหารายได้เสริม จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพทอผ้าขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2531 โดยครั้งแรกได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม และงบประมาณ เป็นเงิน 15,000 บาท และได้พัฒนาฝึกการทอที่กี่กระตุก พัฒนารูปแบบ คุณภาพผ้าทอกลุ่ม และงบประมาณเป็นเงิน 15,000 บาท และได้พัฒนาฝึกการทอกี่กระตุก พัฒนารูปแบบ คุณภาพผ้าทอเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหาที่พบและสิ่งที่ชุมชนต้องการ - ด้านการตลาดยังไม่ทั่วถึง - ด้านบริหารการจัดการ - ด้านเงินทุนสนับสนุน - ด้านการออกแบบลวดลวยเพิ่มเติม แนวทางการวิเคราะห์และแนวทางแก้ไข - ด้านวิชาการจากหน่วยงาน ที่สนับสนุนด้านการส่งออก และหน่วยงานที่มีหน้าที่ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้นำ : คุณปราณี เพชรสุวรรณ โทรศัพท์ : 055 726282, 08 1170 3424 E-Mail : เว็บไซต์ : ที่อยู่ชุมชน/กลุ่ม : 31 หมู่ 7 บ้านหนองเหมือด ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62130

Location
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด
Amphoe Khanu Woralaksaburi Province Kamphaeng Phet
Details of access
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองเหมือด
Reference อัชรี กุลบุตร
Organization สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร
Amphoe Mueang Kamphaeng Phet Province Kamphaeng Phet ZIP code 62000
Tel. 055705089
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่