ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 12° 32' 0.2508"
12.5334030
Longitude : E 102° 0' 38.8026"
102.0107785
No. : 9782
ป้อมไพรีพินาศ และเจดีอิสรภาพ
Proposed by. - Date 1 January 2010
Approved by. จันทบุรี Date 23 June 2021
Province : Chanthaburi
0 3225
Description

ป้อม (ปืน) ไพรีพินาศ ตั้งอยู่บนเขาแหลมสิงห์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๗๗ โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าให้จมื่นราชามาตย์ (ขำ บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้างป้อมปืนบนเขาบริเวณปากน้ำจันทบุรี ๒ ป้อม คือ ป้อมภัยพินาศ และป้อมพิฆาฏปัจจามิตร เพื่อเตรียมพร้อมรับศึกญวนทางทะเล ต่อมารัชกาลที่ ๔ เมื่อครั้งทรงผนวชได้เสด็จมายังเมืองจันทบุรี ไม่เห็นชื่อป้อม จึงพระราชทานนามว่า "ป้อมพิฆาฏข้าศึก" และ "ป้อมไพรีพินาศ"ในปี พ.ศ. ๒๔๑๙ รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสเมืองจันทบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ได้พระราชทนชื่อว่า ป้อมไพรีพินาศ พบว่า บนยอดเขามีเจดีย์ซึ่งพระพิพิธเมืองตราดสร้างไว้ มีลักษณะเป็นทรงระฆัง ตั้งอยู่บนฐานประทักษิณสูง ภายในเป็นอุโมงค์เก็บกระสุนดินปืนปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกเจดีย์บนยอดเขานี้ว่า "เจดีย์อิสรภาพ" สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการถอนกำลังของกองทหารฝรั่งเศสที่แหลมสิงห์

ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ สิ่งสำคัญ ประกอบด้วย ๑) คลังกระสุนดินดำ ก่อด้วยปุน ด้านหลังป้อมก่อด้วยอิฐถือปูน ด้านกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร ๘๐ เซนติเมตร ๒) มีพระเจดีย์ ก่อด้วยอิฐถือปูนบนป้อมองค์หนึ่ง

ในทุกวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ชาวจันทบุรี และชาวแหลมสิงห์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตร และการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยใช้ชื่องานว่า ป้อมไพรีพินาศ รำลึกพระบารมี ฉลองเมืองจันท์” เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการแก้ไขวิกฤต ร.ศ.๑๑๒ ยุคตะวันตกล่าอาณานิคม ทำให้จังหวัดจันทบุรี และ ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทย

Location
ป้อมไพรีพินาศ
Moo 1 Soi - Road -
Tambon บางกะไชย Amphoe Laem Sing Province Chanthaburi
Details of access
facebook ปราณ ปรีชญา (คนอาสาบันทึกจารึกแผ่นดิน)
Reference ปราณ ปรีชญา (นามแฝง)
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี Email chanthaburi_culture@hotmail.co.th
No. - Moo - Soi - Road เลียบเนิน
Tambon วัดใหม่ Amphoe Mueang Chanthaburi Province Chanthaburi ZIP code 22000
Tel. 039303298 Fax. 039303298 ต่อ 16
Website http://province.m-culture.go.th/chanthaburi/
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่