ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 19° 31' 23.9999"
19.5233333
Longitude : E 100° 18' 6.0001"
100.3016667
No. : 130991
อนุสาวรีย์ท้าวขาก่าน
Proposed by. Or Chiangkham Date 17 April 2012
Approved by. พะเยา Date 22 June 2020
Province : Phayao
0 104
Description

อนุสาวรีย์ท้าวขาก่านสถานที่ตั้ง บริเวณท่ารถเล็ก ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ประวัติ/ความเป็นมา ท้าวขาก่าน

ท้าวขาก่าน เจ้าเมืองน่าน องค์ที่ 18 ครองเมืองน่าน ระหว่างปี พ.ศ.2019- 2023 เมื่อปี พ.ศ.2019 ยุคพระเจ้าติโลกราช แห่งอาณาจักรล้านนา ได้มอบหมายให้ท้าวขาก่านปกครองเมืองน่าน (ในสมัยนั้นเมืองน่านอยู่ในอาณาจักรล้านนา) ท้าวขาก่านได้ปกครองเมืองน่านโดยธรรม และสร้างบ้านแปงเมือง ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ครั้นถึง พ.ศ.2023 แกว(ญวน) เอารี้พลมาตีเมืองน่าน พระเจ้าติโลกราชมีอาญาให้ท้าวขาก่านคุมรี้พล สี่หมื่น ออกรับศึกแกว ท้าวขาก่านมีชัยชนะ หลังจากนั้น พระเจ้าติโลกราชก็ได้ให้ท้าวขาก่าน ไปอยู่เมืองเชียงราย ในยุคนั้นชาวเชียงคำได้รับอิทธิพลจากเมืองน่าน และชาวบ้านบางส่วนได้ย้ายจากเมืองน่านมาอยู่ที่เชียงคำ ชาวเชียงคำในอดีต จึงได้จัดสร้างรูปปั้นท้าวขาก่านขึ้น เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและความกล้าหาญของท่าน โดยประดิษฐานอยู่ฝั่งซ้ายน้ำลาว (ฝั่งตะวันตกน้ำลาว) ห่างจากที่ประดิษฐานปัจจุบันประมาณ 200 เมตร แต่เนื่องจากรูปปั้นดังกล่าวได้ชำรุดทรุดโทรมและสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ ในปี พ.ศ.2550 ชาวเชียงคำจึงได้ทำการบูรณะจัดสร้างรูปท้าวขาก่านขึ้นใหม่ด้วยโลหะสูง 2 เมตร สร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ประกอบหินแกรนิตรองรับ และได้ย้ายขึ้นประดิษฐานบนพื้นที่สูงฝั่งขวาน้ำลาว (ฝั่งตะวันออกน้ำลาว) บริเวณท่ารถเล็ก ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สักการะ ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านตลอดไป

Category
Monument
Location
ท่ารถเล็ก
Moo 15 บ้านตลาด
Tambon หย่วน Amphoe Chiang Kham Province Phayao
Details of access
Organization เทศบาลตำบลเชียงคำ
No. 9 Moo 4 บ้านมาง
Tambon หย่วน Amphoe Chiang Kham Province Phayao ZIP code 56110
Tel. 054-451-333
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่