ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 17° 23' 56.2834"
17.3989676
Longitude : E 103° 59' 7.0836"
103.9853010
No. : 193645
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
Proposed by. สกลนคร Date 30 April 2021
Approved by. สกลนคร Date 30 April 2021
Province : Sakon Nakhon
0 25
Description

ประวัติความเป็นมา/ทุนทางวัฒนธรรม ที่เป็นแรงบันดาลใจในการผลิต
ย้อมครามบ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เป็นกลุ่มหัตกรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเผ่าภูไทสืบทอดสู่ลูกหลาน การทอใช้ฝ้ายที่ผลิตขึ้นและนำมาย้อมคราม มีการนำวัตถุดิบจำพวกฝ้ายมากรอเป็นเป็นด้ายแล้วนำมาเรียงเพื่อแกะลายบนผืนผ้า (การมัดหมี่) ซึ่งผ้าย้อมครามสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน ๕๓ คน มีรายได้เฉลี่ยของกลุ่มเดือนละ ๓๐๐,๐๐๐ - ๔๐๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน และผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๕ ดาว ในปี ๒๕๖๒

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน / เครือข่าย / ผู้ประกอบการมีจำนวน..๘....ผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์
๑. ผ้าและเครื่องแต่งกาย ๒. เครื่องประดับ ๓. ของใช้และของตกแต่ง ๔. อาหาร ๕. อื่นๆ

๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าเมตรผ้าผืน ๒,๔ ตะกอ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

2) ชื่อผลิตภัณฑ์ มัดหมี่สี่ตะกอ ๒, ๔ ตะกอ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

3) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าอเนกประสงค์ผืน ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

4) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าพันคอ ๒,๔ ตะกอ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๕) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าเช็ดหน้า ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๖) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าอเนกประสงค์ ๒,๔ ตะกอ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๗) ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าคลุมไหล่ ๒,๔ ตะกอ ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย

๘) ชื่อผลิตภัณฑ์ กระเป๋าสะพาย ประเภทกระเป๋าสตัง เสื้อ หมวก

จุดดเด่นของผลิตภัณฑ์ (ความยามไม่เกิน 5 บรรทัด)

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามบ้านดอนกอยลักษณะผ้าจะเป็นผ้า ๒ ตะกอ คือ การทอผ้าหน้า/หลังสีเหมือนกันและผ้า ๔ ตะกอ คือ ผิวไม่เรียบ มีลายในเนื้อผ้า ผ้าหนานุ่ม โดยที่การทอแบบ ๔ ตะกอ มีการขึ้นลายหลายแบบมีหลายลาย คือ จำนวนตะกอที่เท่ากัน ลายยกดอกอาจมีได้หลายรูปทรง

2.4 วัสดุ/ประกอบ/ส่วนประกอบ/กระบวนในการผลิต (อธิบายเป็นขั้นตอน)

ส่วนประกอบ

๑. ผ้าฝ้าย (เส้นฝ้าย)

๒. น้ำคราม

๓. น้ำด่าง

๔. หม้อคราม

๕. น้ำสมอ

กระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม

๑. การมัดหมี่ เพื่อทำให้ส้นด้ายจัดเรียงเป็นเส้น

๒. การมัดหมี่ คือ การใช้เชือกฟางมามัดให้แน่นเพื่อป้องกันสีซึมเข้าในข้อหมี่ เพื่อขึ้นลวดลายต่าง ๆ

๓. การย้อมคราม คือ การนำเส้นด้ายที่มัดหมี่มาย้อมกับน้ำครามที่ได้คุณภาพ

๔. การล้างและตากเส้นด้าย คือ การนำเอาผ้าที่ย้อมครามไปล้างน้ำให้สะอาดเพื่อไม่สีตกและนำไปตามในที่ร่ม

๕. การกวักด้าย การค้นเส้นยืน สืบหูก และปั่นหลอด

๖. การทอผ้า คือ การนำเส้นด้ายมาขัดกันให้เป็นลวดลาย เป็นการสานเช่น เดียวกันกับการจักสานใช้เส้นด้าย

แทนเส้นตอก โดยขึงเส้นด้ายชุดหนึ่งเป็นเส้นหลัก เรียกว่า เส้นยืน แล้วใช้เส้นอีก ชุดหนึ่ง เรียกว่า เส้นพุ่ง

2.5 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

1) ประโยชน์ใช้สอย เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องแต่งกาย, ออกแบบเป็นเครื่องประดับของใช้และของตกแต่ง

2) การเก็บรักษา พับไว้

3) ราคา

- ผ้าพันคอ ผืนละ 380 บาท

- ผ้าคลุมไหล่ ผืนละ 670 บาท

- ผ้าพื้นย้อมคราม/ผ้าลายขิด เมตรละ 150 – 300 บาท

- เสื้อย้อมคราม ตัวละ 1,200 – ๒,500 บาท

- เครื่องประดับ/กิ๊บซ้อป ชิ้นละ 35-100 บาท

4) วัสดุส่วนประกอบ ๑. ผ้าฝ้าย (เส้นฝ้าย) ๒. น้ำคราม ๓. น้ำด่าง ๔. หม้อคราม ๕. น้ำสมอ

5) ระยะเวลาในการผลิต 1 เดือน

6) สถานที่ในการจัดจำหน่าย ชุมชนบ้านดอนกอย หมู่ที่ ๒/เมืองทองธานี/ถนนผ้าคราม/งานเทศกาลระดับจังหวัด/อำเภอ

7) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................................................

Location
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย ( นางถวิล อุปรี )
No. 2 Moo ดอนกอย
Tambon สว่าง Amphoe Phanna Nikhom Province Sakon Nakhon
Details of access
กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย
Reference สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สกลนคร
Organization สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
Amphoe Mueang Sakon Nakhon Province Sakon Nakhon ZIP code 47000
Tel. 042716247 Fax. 042716214
Website https://www.m-culture.go.th/sakonnakhon/main.php?filename=index
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่