ร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรา
ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเวบไซต์ m-culture.in.th

เราได้จัดทำแบบสำรวจแบบง่ายๆ เพื่อจะ
ได้ทราบถึงสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์เรา
ชอบและให้เราได้เรียนเกี่ยวกับคุณมากขึ้น
 
Latitude : N 6° 50' 39.3529"
6.8442647
Longitude : E 101° 18' 54.0799"
101.3150222
No. : 187681
มัสยิดตาร๊ะ(นูรุลอิหม่าม)
Proposed by. fidas Date 12 April 2013
Approved by. ปัตตานี Date 16 September 2020
Province : Pattani
0 65
Description

ชื่อสถานที่มัสยิดตาร๊ะ(นูรุลอิหม่าม)

สถานที่ตั้งหมู่ที่ ๑ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

เลขทะเบียนมัสยิด๑๓/๒๔๙๒

จดทะเบียนเมื่อวันที่๒๓ พฤษภาคม ๒๔๙๒

ความสำคัญเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา

กลุ่มคนที่ใช้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่นับถือศาสนาอิสลาม

ผู้ดูแลนายสะมะแอ เจะมะ อิหม่ามประจำมัสยิดตาร๊ะ (นูรุลอิหม่าม)

Tag Cloud
มัสยิด
Category
Religious place
Location
มัสยิดตาร๊ะ(นูรุลอิหม่าม)
Moo
Tambon กะมิยอ Amphoe Mueang Pattani Province Pattani
Details of access
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี
Organization สำนักงานวัฒนธรรมปัตตานี
Road เดชา
Amphoe Mueang Pattani Province Pattani ZIP code 94000
Tel. 0-7332-3197
Comment
Please Login Before comment.

Username
Password
No comment.
ข้อมูลที่แสดงในระบบนี้ จัดเก็บโดยนักวิชาการวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อวัฒนธรรมจังหวัด
       ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่